รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • TOPCLEAN Type-1 - เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W&110W
  • TOPCLEAN Type-2 - เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W
  • เครื่องทำลายเอนกประสงค์
  • อุปกรณ์กลั่นสารปรอท

TOPCLEAN พร้อมจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทเพื่อรองรับขั้นตอนการจัดเก็บและทำลายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ประเภทที่แตกได้ตามความต้องการที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ TOPCLEAN ยังพร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับงานจัดเก็บและทำลายหลอดไฟของผู้ประกอบการธุรกิจทำลายขยะอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถผลิตเครื่องจักรในขนาดกะทัดรัดและราคาย่อมเยาเพื่อรองรับความพึงพอใจที่หลากหลายของลูกค้าจำนวนมาก

TOPCLEAN Type-1 - เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W&110W

เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W&110W

เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าที่สามารถกำจัดหลอดตรง 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็น 40W หรือ 110W ซึ่งมีความยาวต่างกันพร้อมแยกวัสดุได้ในเครื่องเดียว แม้ว่าเครื่องรุ่นเก่าจะเป็นเครื่องเอนกประสงค์ที่รองรับหลอดตรง 20W ได้เช่นเดียวกัน แต่โอกาสในการทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ 20W นั้นมีค่อนข้างน้อย จึงตัดฟังก์ชั่นดังกล่าวออกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำลายให้สูงสุดถึง 1,500 หลอด/ชั่วโมง

ลักษณะพิเศษของเครื่อง

การทำลายโดยแยกเศษแก้วและโลหะ

สภาพเศษแก้วที่ถูกทำลายแบบแยกส่วน
สภาพเศษโลหะที่ถูกทำลายแบบแยกส่วน

เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ของบริษัทอื่นที่ไม่สามารถแยกประเภทเศษวัสดุได้ จึงต้องใช้แรงงานคนในการแยกเศษแก้วกับส่วนที่เป็นโลหะ และในขั้นตอนดังกล่าวมักมีสารปรอทรั่วไหลหรือระเหยออกมาจากเศษหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

แต่เครื่องรุ่นนี้สามารถทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง 40W และ 110W ที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยแบ่งแยกวัสดุแก้วกับโลหะออกจากกัน เศษแก้วและโลหะที่ถูกบดทำลายจะถูกส่งไปยังกล่องสำหรับวัสดุแต่ละประเภทผ่านทางสายพานลำเลียง (Screw Conveyor) ไม่จำเป็นต้องคัดแยกแก้วและโลหะด้วยมืออีกต่อไป ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ขณะลำเลียงเศษแก้วและเศษโลหะออกจากเครื่อง

นอกจากนี้ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นขณะเครื่องบดทำลายหลอดไฟจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในเครื่องเก็บฝุ่นซึ่งบรรจุอยู่ในเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า จากนั้นจึงถูกดูดออกไปด้านนอกผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์และถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เศษแก้วและโลหะที่แตกออกจะไม่สามารถปลิวกระจายออกไปนอกฝาครอบได้ *1 จึงสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างแท้จริง

และผู้ใช้งานสามารถสลับคำสั่งทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40W กับ 110W ได้ด้วยคันโยกด้านหลังเครื่องจักร

*1 รูปภาพบนเว็บไซต์นี้แสดงภาพเครื่องจักรขณะถอดฝาครอบออกเพื่อให้มองเห็นรายละเอียดภายในอย่างชัดเจน

ทำลายด้วยความเร็ว 1,500 หลอดต่อชั่วโมง

ขณะใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ลงเครื่องบดทำลาย

เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าของบริษัทอื่นมีประสิทธิภาพในการทำลายสูงสุดประมาณ 1,000 หลอดต่อชั่วโมง และไม่สามารถแยกวัสดุแก้วกับโลหะออกจากกันได้

แต่เครื่องรุ่นนี้สามารถทำลายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าแบบแยกชิ้นส่วนวัสดุได้ด้วยความเร็วสูงสุด 1,500 หลอดต่อชั่วโมง (หากคำนวณจากน้ำหนัก จะสามารถทำลายหลอดตรง 40W ได้ในปริมาณ 375 กก.) คุณสมบัติดังกล่าวอาจทำให้ลูกค้าบางรายรู้สึกสงสัยว่า “หากใช้ความเร็วขนาดนั้น เศษแก้วหรือโลหะภายในจะแตกกระจายหรือไปอุดตันส่วนประกอบอื่น ๆ จนทำให้เครื่องทำงานขัดข้องหรือมีปัญหาเรื่องความทนทานหรือไม่” แต่ทางบริษัทขอรับรองว่าไม่จำเป็นต้องกังวลถึงปัญหาดังกล่าว

บริษัทของเรามีประสบการณ์การผลิตเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนค์เก่า 17 ปี พร้อมด้วยประสบการณ์การจัดส่งเครื่องจักรไปยังผู้ประกอบธุรกิจทำลายขยะอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เราสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการทำลายได้ถึง 1,500 หลอดต่อชั่วโมงและเครื่องจักรมีความทนทานอย่างเพียงพอ

เครื่องจักรใช้งานง่ายและหยุดทำงานอัตโนมัติ

สวิตซ์ควบคุมขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
สวิตซ์ตั้งค่าจำนวนหลอดไฟที่ต้องการทำลาย

สำหรับเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์ของบริษัทอื่น พนักงานจะต้องใส่หลอดไฟเก่าลงไปในถาดบนเครื่องและจับตามองไม่ให้ภาชนะใส่เศษแก้วกับเศษโลหะหลังถูกทุบทำลายเต็มจนล้น พนักงานต้องเคลื่อนที่ไปมาระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเครื่องจักร และต้องคอยกดสวิตซ์เพื่อบังคับให้เครื่องทำงานหรือหยุดเครื่อง... ลักษณะการทำงานดังกล่าวทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำเนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มักมีพนักงานประจำตำแหน่งนี้เพียง 1 คน

แต่บริษัทของเราออกแบบให้เครื่องรุ่นนี้มีสวิตซ์ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานและอำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นพิเศษ ติดตั้งไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตรงตามระดับสายตาของพนักงาน นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับตั้งค่าจำนวนหลอดไฟที่ต้องการทำลายและหยุดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อทำลายหลอดไฟครบตามจำนวนดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะมีเศษแก้วหรือโลหะล้นภาชนะ ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้าย เพียงแค่ใส่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าลงในเครื่องทำลายเท่านั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น พร้อมลดจำนวนบุคลากรในขั้นตอนการทำงานอีกด้วย

ภาพแสดงลักษณะภายนอก

ภาพแสดงลักษณะภายนอก เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W&110W

รายละเอียดเครื่องจักร

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่รองรับ หลอดตรง 40W และหลอดตรง 110W
ประสิทธิภาพในการทำลาย 1,500 หลอด/ชั่วโมง
ขนาด W:3,600 × D:2,400 × H:2,300
น้ำหนัก 1,500 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 200V 15A

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ราคาตัวเครื่องมาตรฐาน JPY 6,500,000
ค่าปรับปรุงเครื่องตามความต้องการของลูกค้า (เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม
ค่าติดตั้ง (เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม

TOPCLEAN Type-2 - เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W

เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W

เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าแบบแยกวัสดุที่รองรับหลอดตรง 40W โดยเฉพาะ แม้ว่าประสิทธิภาพในการทำลาย 1,000 หลอดต่อชั่วโมงจะด้อยกว่าเครื่องรุ่น 40W&110W ข้างต้น แต่ก็สามารถแยกเศษแก้วกับเศษโลหะได้เช่นเดียวกัน และมีขนาดกะทัดรัดขึ้นเนื่องจากสร้างขึ้นมาเพื่อหลอดตรง 40W เท่านั้น ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่สำหรับติดตั้ง

ลักษณะเด่นของเครื่อง

ทำลายโดยแยกเศษแก้วกับโลหะด้วยความเร็ว 1,000 หลอดต่อชั่วโมง

ขณะใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ลงเครื่องบดทำลาย

มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเครื่องทำลายแบบแยกวัสดุรุ่น 40W&110W โดยสามารถแยกเศษแก้วกับเศษโลหะหลังทุบทำลายหลอดตรง 40W ที่ผ่านการใช้งานเรียบร้อยแล้ว เศษแก้วและเศษโลหะจะถูกส่งต่อไปยังภาชนะเฉพาะส่วน ไม่จำเป็นต้องแยกเศษวัสดุด้วยแรงงาน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนี้ คุณสมบัติเรื่องฝุ่นละอองก็เหมือนกับเครื่องข้างต้น กล่าวคือ ฝุ่นที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในเครื่องเก็บฝุ่นซึ่งบรรจุอยู่ในเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า จากนั้นจึงถูกดูดออกไปด้านนอกผ่านการกรองด้วยฟิลเตอร์และถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เศษแก้วและโลหะที่แตกออกจะไม่สามารถปลิวกระจายออกไปนอกฝาครอบได้ *2 จึงสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างแท้จริง

จากประสิทธิภาพในการทำลายดังกล่าว เครื่องรุ่นนี้สามารถทำลายหลอดไฟได้ 1,000 หลอดต่อชั่วโมง (หากคำนวณตามน้ำหนักจะอยู่ที่ 250 กิโลกรัม) และมีความทนทานอย่างเพียงพอแน่นอน

*2 รูปภาพบนเว็บไซต์นี้แสดงภาพเครื่องจักรขณะถอดฝาครอบออกเพื่อให้มองเห็นรายละเอียดภายในอย่างชัดเจน

ใช้งานง่าย ขนาดกะทัดรัด

รางเลื่อนสำหรับขนย้ายและเปลี่ยนภาชนะเก็บเศษขยะ

ขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่ามากที่สุดคือ การเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายภาชนะจัดเก็บเศษแก้วและเศษโลหะหลังทำลายเนื่องจากมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เครื่องจักรของเราจึงใช้รางล้อเลื่อนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและติดตั้งภาชนะใส่เศษขยะบนรางดังกล่าว การขนย้ายและเปลี่ยนภาชนะจึงกลายเป็นขั้นตอนที่ง่ายดาย ปฏิบัติงานได้แม้จะมีพนักงานเพียงคนเดียว

นอกจากนี้ ความกว้างของเครื่องจักรยังถูกออกแบบให้แคบลงเนื่องจากเป็นเครื่องที่ใช้ทำลายหลอดตรง 40W เท่านั้น (ขนาดต่างจากเครื่องทำลายรุ่น 40W&110W อยู่ 1,200 mm.) มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ สามารถติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัด

ภาพแสดงลักษณะภายนอก

ภาพแสดงลักษณะภายนอก เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W

รายละเอียดเครื่องจักร

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่รองรับ หลอดตรง 40W
ประสิทธิภาพในการทำลาย 1,000 หลอด/ชั่วโมง
ขนาด W:2,400 × D:2,800 × H:2,600
น้ำหนัก 850Kg
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 200V 15A

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ราคาตัวเครื่องมาตรฐาน JPY 3,500,000
ค่าปรับปรุงเครื่องตามความต้องการของลูกค้า (เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม
ค่าติดตั้ง (เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม

เครื่องทำลายเอนกประสงค์

เครื่องทำลายเอนกประสงค์

สิ่งที่เรียกว่า “หลอดไฟ” นั้น แค่ในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีอยู่ประมาณ 300 – 500 ชนิด แม้ตัวเลขดังกล่าวจะมีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้าง แต่ก็ถือเป็นตัวเลขที่ช่วยยืนยันว่าหลอดไฟมีมากมายหลากหลายประเภท สิ่งที่ดีที่สุดคือการพัฒนาวิธีทำลายหลอดไฟแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมโดยสามารถแยกวัสดุออกจากกันได้ แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นเรื่องยากในปัจจุบัน

นอกจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง 40W และ 110W แล้ว เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องเอนกประสงค์ที่สามารถทำลายหลอดไฟวงแหวนและหลอดกลมได้ (แต่ไม่สามารถแยกประเภทของเศษวัสดุได้)

ลักษณะเด่นของเครื่อง

เรียบง่ายและกะทัดรัด

Feeding waste fluorescent tubes to the equipment

เครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเป็นพิเศษ เพียงกดปุ่ม “ขับเคลื่อน” จากนั้นแค่ใส่หลอดไฟ กลมลงไปในช่องสำหรับหลอดกลม และใส่หลอดไฟวงแหวนลงในช่องสำหรับหลอดวงแหวน ผู้ใช้สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายภาชนะใส่เศษแก้วหรือเศษโลหะหลังจากถูกบดทำลายได้ด้วย แฮนด์ลิฟท์

เครื่องจักรมีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ และมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ด้วยแรงคน

เปลี่ยนแปลงความละเอียดของเศษวัสดุได้

หลอดกลมหรือหลอดวงแหวนที่ใส่ลงไปในเครื่องจะถูกบดทำลายด้วยค้อนซึ่งติดตั้งอยู่ในเครื่อง ค้อนดังกล่าวมีทั้งหมด 4 ด้าม ผู้ใช้งานสามารถปรับค่าได้อย่างอิสระว่าจะใช้จำนวน 3 ด้ามหรือ 2 ด้าม นอกจากนี้ ยังมีชิ้นส่วนอินเวอร์เตอร์ภายในเพื่อให้สามารถควบคุมจำนวนรอบของค้อนได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ปรับเปลี่ยนขนาดหรือความละเอียดของเศษวัสดุหลังบดทำลายได้

ภาพแสดงลักษณะภายนอก

ภาพแสดงลักษณะภายนอก เครื่องทำลายเอนกประสงค์

รายละเอียดเครื่องจักร

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่รองรับ หลอดกลม หลอดวงแหวน ฯลฯ
ขนาด W:1,030 × D:750 × H:1,610
น้ำหนัก 300 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 200V 15A

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ราคาตัวเครื่องมาตรฐาน JPY 2,500,000
ค่าปรับปรุงเครื่องตามความต้องการของลูกค้า (เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม
ค่าติดตั้ง (เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม
กลับสู่ด้านบนของหน้านี้