3 เหตุผลที่ควรเลือก TOPCLEAN

ตามสนธิสัญญาเรื่องการอนุรักษ์น้ำ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การผลิต นำเข้า และส่งออกหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไอปรอทจะกลายเป็นเรื่องต้องห้าม คาดกันว่าขั้นตอนการเก็บรวบรวม ทำลาย และขนย้ายขยะอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของสารปรอท เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าจะถูกปรับปรุงและควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น

การพิจารณาใช้เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าและอุปกรณ์ทำลายสารปรอทของ TOPCLEAN เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

สามารถทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าได้แบบแยกวัสดุ

TOPCLEAN สามารถทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าได้แบบแยกส่วน เก็บแยกวัสดุเศษแก้วกับขั้วโลหะในภาชนะคนละส่วน ไม่จำเป็นต้องคัดแยกด้วยแรงงานคน และวางระบบป้องกันการฟุ้งกระจายและการระเหยของสารปรอท ทั้งปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม

กำจัดสารปรอทได้เองภายในบริษัท

TOPCLEAN ทำลายสารปรอทโดยใช้วิธี “ระบายก๊าซด้วยการลดแรงดันและเพิ่มความร้อน” ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดสารปรอทได้อย่างปลอดภัยภายในบริษัทโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ประกอบการข้างนอก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นที่ต้องกำจัดในอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส วิธีนี้จะใช้อุณหภูมิต่ำและแยกสารปรอทได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า นอกจากนี้ ยังไม่ก่อไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการระบายลงน้ำหรือการอบแห้ง ถือเป็นวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

* อุปกรณ์ทำลายสารปรอทเป็นตัวเลือกเสริม กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไร

TOPCLEAN ดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำจัดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบแยกเศษวัสดุ ไปจนถึงการคัดแยกสารปรอทภายในบริษัททั้งหมดโดยไม่ผ่านผู้ประกอบการภายนอก ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในขั้นตอนขนย้ายหรือค่าจ้างบริษัทกำจัดสารเคมีอื่นๆ

* อุปกรณ์ทำลายสารปรอทเป็นตัวเลือกเสริม กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จับคู่เองได้อย่าง “อิสระ”

  • TOPCLEAN Type-1 - เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W&110W
  • TOPCLEAN Type-2 - เครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า รุ่น 40W
  • เครื่องทำลายเอนกประสงค์
  • อุปกรณ์กลั่นสารปรอท

TOPCLEAN พร้อมแนะนำข้อมูลและผลิตเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่ารวมถึงอุปกรณ์ทำลายสารปรอทตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย หากคุณกำลังมองหาเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า
และต้องการกำจัดสารปรอทภายในบริษัทของตนเอง กรุณาพิจารณาอุปกรณ์ทำลายสารปรอทควบคู่กันไปด้วย ทางบริษัทได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทเพื่อรองรับขั้นตอนการจัดเก็บและทำลายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ประเภทที่แตกได้ตามความต้องการที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ TOPCLEAN ยังออกแบบขนาดอุปกรณ์จัดเก็บและทำลายหลอดไฟสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจกำจัดขยะอุตสาหกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ขนาดกะทัดรัดโดยผลิตและนำเสนอในราคาย่อมเยาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

* อุปกรณ์ทำลายสารปรอทเป็นตัวเลือกเสริม กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ผลงาน” 17 ปีนับตั้งแต่เริ่มผลิต

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2504 (ปีโชวะที่ 36) และมีอายุครบ 55 ปีในปีนี้ ทางบริษัท โอโมริ จำกัด ( OHMORI MFG CO.,LTD. ) ให้ความสำคัญเรื่องการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าอย่างครบวงจร และทุ่มเทให้กับขั้นตอนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรเฉพาะทางที่ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการผลิตของลูกค้า

TOPCLEAN คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่รวบรวม “รูปแบบการนำเสนอ เทคโนโลยี และคุณภาพ” ไว้ด้วยกันบนประสบการณ์ที่สั่งสมมา 17 ปีนับตั้งแต่เริ่มผลิตเครื่องจักร ผ่านการปรับปรุงหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายหลอดไฟ พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นและความทนทานของสินค้าที่โดดเด่นล้ำหน้าบริษัทอื่น

หากคุณกำลังนึกถึงการติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องทำลายหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า กรุณาพิจารณารายละเอียดของ TOPCLEAN

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรายินดีตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเครื่องทำลายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่า

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม

สามารถส่งเอกสารและรูปภาพประกอบเพิ่มเติมผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

กลับสู่ด้านบนของหน้านี้